• EZobacz całość
Część dzisiejszej kolekcji należała do Biblioteki IH przed 1939 r. (w tym m.in. 48 wol. księgozbioru Michała Dołęgi, szambelana króla Stanisława Augusta, które do Warszawy trafiły poprzez bibliotekę konwentu pijarów w Radomiu). Być może z tego zespołu pochodzi pozbawiony niestety oprawy egzemplarz Decisiones Johana Koepena, st. (1531-1611), zbioru prejudykatów wznowionego w Jenie w 1663 r. Egzemplarz ten nosi na karcie tytułowej notę własnościową: Stanissław Poniatowski stolnik W(ielkiego) X(ięstwa) L(itewskiego) 22 Maj: 1762 a(nno). Należał on zapewne do najdawniejszej części prywatnego księgozbioru przyszłego króla Polski, a stanowi interesujące świadectwo jego prawniczych zainteresowań.

Decisiones, in quibus quaestiones illustres in Germania quotidie occurrentes, & ad praxim juris communis, Saxonici & consuetudinarii Marchiae accomodetae ... deciduntur

Decisiones, || In quibus || Quæstiones illustres in || Germania quotidie occurrentes, & || ad praxin Juris communis, Saxonici & con-|| suetudinarii Marchiæ accommodatæ pertractantur & || deciduntur, || Nunc Denuo || Multo correctiores editæ, & adjecto || secundo Tomo, antehac nunquam pro-|| mulgato, locupletatæ ||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane