• EZobacz całość
Miesięcznik wydawany w Warszawie przez ks. Piotra Świtkowskiego, publikował także liczne materiały, dotyczące polityki bieżącej. Niniejszy półrocznik zasługuje na szczególną uwagę ze względu na trwający Sejm Czteroletni i początek Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

Pamiętnik Historyczno-Polityczny Przypadków, Ustaw, Osób, Miejsc i Pism wiek nasz szczególnie interesujących. R. 8, CZ. 7

PAMIĘTNIK || HISTORYCZNO=POLITYCZNO || EKONOMICZNY. || Roku Oʃmego Część VII. [-XII.] || LIPIEC [- GRUDZIEŃ] 1789.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane